Pryśnij ziemniaki

Zyskaj nawet 2 000zł
kupując produkty Syngenta!

Pryśnij
kukurydzę

Pryśnij
rzepak

Pryśnij
zboże

Promocja ziemniak

Kup produkty

Dokonaj zakupu
produktów promocyjnych:
Carial Star 500 SC oraz Carial Flex

Zarejestruj

Wypełnij formularz rejestracyjny

Załącz fakturę

Zakupy z załączonych faktur sumują się. Maks. premiowany zakup to 20 000zł

Czekaj na zwrot

Przelejemy Ci 10%
wartości zakupów na Twoje konto bankowe!

Zakupy: 01.01.2023 - 31.08.2023

Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie Promocji »

Produkty promocyjne: Syngenta - Carial Star 500 SC Syngenta - Carial Flex

Rejestracja

Formularz rejestracyjny do promocji „Pryśnij ziemniaki”

Jako uczestnik i członek Agriclub Syngenta
przejdziesz szybciej ścieżkę zgłoszenia do promocji „Pryśnij ziemniaki”.

Formularz rejestracyjny do promocji „Pryśnij ziemniaki”

Wypełnij poniższy formularz, upewnij się, że uzupełnione zostały pola wymagane, oznaczone gwiazdką, a następnie prześlij formularz klikając przycisk „Zarejestruj się w promocji”.

Jeśli chciałbyś dołączyć do Programu Agriclub kliknij odpowiednie pole na końcu formularza.

(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
Akceptowane są pliki w formacie jpg, png i pdf. Do maks. 8 MB.

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com ...czytaj dalej

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcjach promocyjnych, w wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, działaniach analitycznych umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, ale nie podanie ww. danych zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczne z niemożliwością uczestnictwa w Akcji. Wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu jest dobrowolne, a brak zgody oznacza, że nie będziesz otrzymywać komunikatów marketingowych na wskazane kanały komunikacji t.j. e-mail, numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych, realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta oraz prowadzenie marketingu własnych towarów, badanie opinii oraz działania analityczne umożliwiające optymalizację prowadzonej działalności.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda, to musisz wiedzieć, że możesz ją wycofać w każdym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych, które odbyło się przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych, banki. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie:

  1. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (Szwajcaria),
  2. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej (Stany Zjednoczone Ameryki, Indie).

W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń zwracając się ze stosownym wnioskiem do Inspektora Ochrony Danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
  2. prowadzenia działań marketingowych (w tym badania opinii, działań analitycznych) oraz realizowania wewnętrznych celów administracyjnych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

...zwiń komunikat

Bądź na bieżąco, uzupełnij dane uprawowe i wyraź zgody na otrzymywanie informacji o promocjach, nowościach i wydarzeniach!
Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.

Możesz wyrazić poniższe zgody i możesz je cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się z Syngenta telefonicznie: 22 326 06 01 lub mailowo: dataprivacy.pl@syngenta.com lub listownie, pisząc na adres spółki.

Zgadzam się na otrzymywanie od Syngenta Polska Sp. z o.o. informacji na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocji, wydarzeń promocyjnych, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych drogą:

Czy chcesz zarejestrować się do Agriclubu?